Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Marián Uhrina
Lektorovanie podujatí: 24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl