Meno, priezvisko, tituly:PaedDr. Viera Vajsová
Lektorovanie podujatí: 24. 04. 2017 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl