Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Mária Stanislavová
Lektorovanie podujatí: 13. 06. 2022 - Pracovné stretnutie pre riaditeľky/-riaditeľov materských škôl, ZŠ s MŠ
10. 05. 2019 - Školská samospráva - ustanovenie, činnosť, kompetencie - výberové konanie na riaditeľa školy