Meno, priezvisko, tituly:Ing. Adela Gašparovičová
Lektorovanie podujatí: 12. 09. 2022 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
06. 09. 2021 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov
27. 03. 2020 - DAŇOVÝ PORIADOK pre obce - Zákon č.563/2009. Z.z. o správe daní v nadväznosti na zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z.n.p.
26. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 4. časť
19. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 3. časť
05. 10. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 2. časť
28. 09. 2017 - Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň, 1. časť
19. 09. 2017 - Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 2 dni
19. 09. 2016 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 3 dni
19. 09. 2016 - Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 2 dni
11. 03. 2016 - Daňový poriadok *zákon 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov* 
10. 03. 2016 - DAŇOVÝ PORIADOK - Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov