Meno, priezvisko, tituly:Ing. Ľubomír Žiak
Lektorovanie podujatí: 18. 10. 2023 - Ochrana ovzdušia *Nové právne predpisy a povinnosti miest a obcí*