Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Radovan Tomaško
Lektorovanie podujatí: 25. 10. 2023 - Pracovné stretnutie matrikárov a ďalších odborných zamestnancov samosprávy
18. 09. 2023 - Pracovné stretnutie pre mzdových /-é účtovníkov/-čky a personalistov /-ky obcí, miest a nimi zriadených RO a PO