Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Eva Kišidajová
Lektorovanie podujatí: 02. 02. 2022 - Pracovné stretnutie starostov a primátorov