Meno, priezvisko, tituly:Ing. Gabriela Záremská
Lektorovanie podujatí: 23. 11. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov
23. 11. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni - podujatie uzavreté, vyčerpaná kapacita oboch hotelov
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni