Meno, priezvisko, tituly:Ing. Jana Vršková
Lektorovanie podujatí: 07. 10. 2022 - Postupy účtovania v neziskovej účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
24. 02. 2022 - Účtovná závierka za rok 2021 v neziskových organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1. 1. 2022)
24. 02. 2022 - Účtovná závierka za rok 2021 v neziskových organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve týkajúce sa neziskových organizácií (od 1. 1. 2022)
24. 02. 2022 - Účtovná závierka za rok 2021 v neziskových organizáciách a zmeny v zákone o účtovníctve pre neziskové organizácie od 1.1.2022