Meno, priezvisko, tituly:Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA
Lektorovanie podujatí: 11. 05. 2022 - Pracovné stretnutie pre manažérov v samospráve
15. 11. 2021 - Celoslovenské pracovné stretnutie manažérov v samospráve