Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr. h. c.
Lektorovanie podujatí: 21. 09. 2021 - Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkach