Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr. h. c.
Lektorovanie podujatí: 08. 06. 2022 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
08. 03. 2022 - Zásady komunikácie na sociálnych sieťach
08. 03. 2022 - Zásady komunikácie na sociálnych sieťach
08. 03. 2022 - Zásady komunikácie na sociálnych sieťach
21. 09. 2021 - Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkach