Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr. h. c.
Lektorovanie podujatí: 21. 04. 2022 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín
14. 02. 2022 - Právne aspekty a zásady informovania na weboch obcí a sociálnych sieťach.
21. 09. 2021 - Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkach