Meno, priezvisko, tituly:Ing. Vladimír Jendrišek
Lektorovanie podujatí: 13. 09. 2021 - Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávy