Meno, priezvisko, tituly:Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.
Lektorovanie podujatí: 04. 11. 2020 - Pracovné stretnutie kronikárov miest, obcí, škôl a iných inštitúcii