Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Ján Dancák
Lektorovanie podujatí: 27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni