Meno, priezvisko, tituly:Dávid Grochoľ
Lektorovanie podujatí: 09. 02. 2022 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl