Meno, priezvisko, tituly:Dávid Grochoľ
Lektorovanie podujatí: 14. 04. 2020 - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl