Meno, priezvisko, tituly:Ing. Iveta Oravcová
Informácie:

vedúca

majetkové oddelenie

 

Trieda SNP 39, 040 11 Košice

Kontakt: + 421 903 651 465

E-mail: iveta.oravcova@kosicezapad.sk

Lektorovanie podujatí: 08. 10. 2020 - Praktické postupy pri správe detských ihrísk * povinnosti vlastníkov od 01.01.2020, podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska *