Meno, priezvisko, tituly:Ing. Michal Kán
Informácie:

Pôsobí na Ministerstve dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy.

Lektorovanie podujatí: 22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni