Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
09.12.2019 Účtovná závierka v obciach k  31.12.2019MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
02.12.2019Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôlPodbanské, Grandhotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PaedDr. Alica Fecková, prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. , a kol.
02.12.2019Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska - Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1101/2017/9/2Košice, SBD II., Bardejovská 3podľa akrdeitácie, zabezpečuje OSŠ-Mgr. Furman
29.11.2019POSTUPY A KOMPETENCIE  PRI NAKLADANÍ  S MAJETKOM OBCE A PRI SPRÁVE MAJETKU OBCEMsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
27.11.2019Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SRMsKS MichalovceJUDr. Maroš Bučko
25.11.2019Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.MsKS MichalovceJUDr. Marek Maslák, PhD.
20.11.2019Novela Zákona o sociálnych službách schválená v parlamente v  septembri 2019MsKS MichalovceIng. Mária Filipová
18.11.2019Pracovné stretnutie správcov majetku miestnej samosprávy a jej RO a POPodbanské, Grandhotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Iveta Kohanová
15.11.2019ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU pri výkone verejnej moci s osobitným zameraním na samosprávuKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Tomáš Buzinger
12.11.2019Riadenie materskej školy *nové požiadavky*MsKS MichalovcePhDr. Viera Hajdúková, PhD.
06.11.2019 OBEC a KATASTERMsKS MichalovceJUDr. Jana Dráčová, JUDr. Iveta Ivanocová
05.11.2019Zmeny a aktuálizácie vo vnútorných predpisoch obcí k 1.9.2019MsKS Michalovce Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
29.10.2019 SEMINÁR pre HLAVNÝCH KONTROLÓROVMsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
28.10.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Jana Dráčová, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
28.10.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Michal Kán , Samuel Szunyog, Ján Juhaščík, Marek Jurčišin
23.10.2019KURZ RIADITEĽA ŠKOLY Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
21.10.2019 Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatokMsKS MichalovceIng. Iveta Ištoková
14.10.2019Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou MsKS MichalovceIng. Kasmanová
11.10.2019Povinnosti obcí  pri úprave chovu hospodárskych zvierat  * zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *MsKS MichalovceJUDr. Bohuslav Harviľák
08.10.2019MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA -  ako na mzdy a personalistiku -  ako na mzdy a personalistikuPenzión Juliana, Zempl. Šírava, Kaluža-Kamenec Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
04.10.2019Zmeny a aktualizácievo vnútorných predpisoch škôl k 1.9.2019MsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.09.2019Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 2 dniPenzión Juliana, Zemplínska šíravaIng. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD.
30.09.2019Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov 3 dniPenzión Juliana, Zemplínska šíravaIng. Iveta Ištoková, PhD., JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Erika Kusyová
25.09.2019Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., Ing. Erika Kusyová , J. Hrušč, Š. Džačko, S. Szunyog, J. Veršová
18.09.2019Školské stravovanie v obciach, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
16.09.2019Manažment a aplikačná prax školskej jedálne MsKS MichalovceIng. Silvia Tokárová, Mária Pancuráková
10.09.2019Register adries   - referenčnosť a využitie pri SOBD 2021 -MsKS MichalovceIng. Juraj Muravský
09.09.2019POVOĽOVANIE VÝRUBU DREVÍNMsKS MichalovceJUDr. Marián Hoffmann, PhD.
26.08.2019Školská jedáleň - jej organizácia a prevádzka z pohľadu hygienických požiadaviekMsKS MichalovceIng. Hubaľová Henrieta
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, PhDr. Dušan Gallo
14.06.2019SPRÁVA REGISTRATÚRY A POVINNOSTI ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ. Vyhláška 49/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 410/2015 Z.z. , účinná od 1.3.2019 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorby spisu.MsKS MichalovceMgr. Miroslava Dzurjovčinová
12.06.2019Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzuKošice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová
12.06.2019Osvedcovanie listín a podpisov, na listinách okresnými úradmi a obcamiZlatý býk (za parkoviskom hotela Družba), Nám. osloboditeľov 10 MichalovceJUDr. Maroš Bučko
11.06.2019Verejné obstarávanie po zmenách platných od 01.01.2019, skúsenosti, riešenia, postupy, formuláre.MsKS MichalovceIng. Dušan Mihok
10.06.2019Asertívna komunikácia voleného predstaviteľa a práca s médiamiMestský úrad, 075 25 Trebišov, M. R.Štefánika 862/204 ,zasad. II. posch.Mgr. Eva Copáková, AVI
05.06.2019Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovHotel Trigan, Štrbské Pleso Mgr. Agáta Krupová , PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
05.06.2019Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, Hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
27.05.2019NOVÝ zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovZlatý býk (za parkoviskom hotela Družba), Nám.osloboditeľov 10, MichalovceMgr. Katarína Tamášová
21.05.2019TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ MsKS MichalovceJUDr. Marian HOFFMANN, PhD.
10.05.2019Školská samospráva - ustanovenie, činnosť, kompetencie - výberové konanie na riaditeľa školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Mária Stanislavová
02.05.2019TRHOVÉ MIESTA v obciach * úlohy obcí pri zriaďovaní, prevádzke a určovaní podmienok predaja výrobkov*Košice, SBD II., Bardejovská 3JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
30.04.2019Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka) - povinnosti v elektronickej schránke školy / povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRVysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23, MichalovceIng. Erika Kusyová
10.04.2019Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách* *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách* MsKS MichalovceMgr. Katarína Tamašová
09.04.2019Pracovnoprávne vzťahy v obecnej samospráve (vybrané inštitúty Zákonníka práce najmä pre novozvolených starostov obce) nielen pre novozvolených“MsKS MichalovceJUDr.Vladimíra Žofčinová PhD.
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
08.04.2019Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka) - povinnosti v elektronickej schránke školy / povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRVysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23, Michalovce,Ing. Erika Kusyová
02.04.2019Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Lýdia Budziňáková, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Radovan Rogos
01.04.2019Správa registratúry a povinnosti obceMsKS MichalovceMgr. Miroslava Dzurjovčinová
27.03.2019Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
27.03.2019GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxiPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Pavel Nechala, PhD.
18.03.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
11.03.2019ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKY * Štandardy, zákonné pravidlá pre zverejňovanie na webovom sídle, komunikácia cez elektronickú schránku, email - praktické ukážky*MsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
07.03.2019Správa registratúry a povinnosti obce *nielen pre novo začínajúcich*Mestský úrad, Ulica Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad TopľouMgr. Ľubica Kováčová
06.03.2019Správa registratúry a nové povinnosti *školy, školské zariadenia, organizácie obce*Mestský dom kultúry, salónik príz., M.R.Štefánika 875/200, 093 16 Vranov nad TopľouMgr. Ľubica Kováčová
05.03.2019Ekonomické minimum pre volených predstaviteľov, zamestnancov samosprávy a ich zariadení MsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
01.03.2019Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy Povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRMsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
25.02.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Michalovce, MSKSIng. Terézia Urbanová
18.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených  časť II.MsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
11.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených časť I.MsKS Michalovce JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
04.02.2019Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019* MsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
29.01.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018MsKS MichalovceJUDr. Mária Stahovcová
23.01.2019Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová
17.01.2019DAŇOVÉ PRIZNANIE PO V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2018MsKS MichalovceIng. Mária Brániková
Pozvánky