Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, PhDr. Dušan Gallo
14.06.2019SPRÁVA REGISTRATÚRY A POVINNOSTI ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ. Vyhláška 49/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 410/2015 Z.z. , účinná od 1.3.2019 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorby spisu.MsKS MichalovceMgr. Miroslava Dzurjovčinová
12.06.2019Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzuKošice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová
12.06.2019Osvedcovanie listín a podpisov, na listinách okresnými úradmi a obcamiZlatý býk (za parkoviskom hotela Družba), Nám. osloboditeľov 10 MichalovceJUDr. Maroš Bučko
11.06.2019Verejné obstarávanie po zmenách platných od 01.01.2019, skúsenosti, riešenia, postupy, formuláre.MsKS MichalovceIng. Dušan Mihok
10.06.2019Asertívna komunikácia voleného predstaviteľa a práca s médiamiMestský úrad, 075 25 Trebišov, M. R.Štefánika 862/204 ,zasad. II. posch.Mgr. Eva Copáková, AVI
05.06.2019Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovHotel Trigan, Štrbské Pleso Mgr. Agáta Krupová , PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
05.06.2019Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, Hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
27.05.2019NOVÝ zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovZlatý býk (za parkoviskom hotela Družba), Nám.osloboditeľov 10, MichalovceMgr. Katarína Tamášová
21.05.2019TVORBA VZN PO NOVELE ZÁKONA O OBECNOM ZRIADENÍ MsKS MichalovceJUDr. Marian HOFFMANN, PhD.
10.05.2019Školská samospráva - ustanovenie, činnosť, kompetencie - výberové konanie na riaditeľa školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Mária Stanislavová
02.05.2019TRHOVÉ MIESTA v obciach * úlohy obcí pri zriaďovaní, prevádzke a určovaní podmienok predaja výrobkov*Košice, SBD II., Bardejovská 3JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
30.04.2019Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka) - povinnosti v elektronickej schránke školy / povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRVysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23, MichalovceIng. Erika Kusyová
10.04.2019Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách* *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách* MsKS MichalovceMgr. Katarína Tamašová
09.04.2019Pracovnoprávne vzťahy v obecnej samospráve (vybrané inštitúty Zákonníka práce najmä pre novozvolených starostov obce) nielen pre novozvolených“MsKS MichalovceJUDr.Vladimíra Žofčinová PhD.
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
08.04.2019Ako postupovať pri vytváraní rozhodnutí (o prijatí žiakov do prvého ročníka) - povinnosti v elektronickej schránke školy / povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRVysoká škola sv. Alžbety, Partizánska 23, Michalovce,Ing. Erika Kusyová
02.04.2019Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Lýdia Budziňáková, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Radovan Rogos
01.04.2019Správa registratúry a povinnosti obceMsKS MichalovceMgr. Miroslava Dzurjovčinová
27.03.2019Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
27.03.2019GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxiPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Pavel Nechala, PhD.
18.03.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
11.03.2019ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKY * Štandardy, zákonné pravidlá pre zverejňovanie na webovom sídle, komunikácia cez elektronickú schránku, email - praktické ukážky*MsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
07.03.2019Správa registratúry a povinnosti obce *nielen pre novo začínajúcich*Mestský úrad, Ulica Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad TopľouMgr. Ľubica Kováčová
06.03.2019Správa registratúry a nové povinnosti *školy, školské zariadenia, organizácie obce*Mestský dom kultúry, salónik príz., M.R.Štefánika 875/200, 093 16 Vranov nad TopľouMgr. Ľubica Kováčová
05.03.2019Ekonomické minimum pre volených predstaviteľov, zamestnancov samosprávy a ich zariadení MsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
01.03.2019Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy Povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRMsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
25.02.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Michalovce, MSKSIng. Terézia Urbanová
18.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených  časť II.MsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
11.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených časť I.MsKS Michalovce JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
04.02.2019Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019* MsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
29.01.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018MsKS MichalovceJUDr. Mária Stahovcová
23.01.2019Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová
17.01.2019DAŇOVÉ PRIZNANIE PO V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2018MsKS MichalovceIng. Mária Brániková
Pozvánky