Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
18.03.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
11.03.2019ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKY * Štandardy, zákonné pravidlá pre zverejňovanie na webovom sídle, komunikácia cez elektronickú schránku, email - praktické ukážky*MsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
07.03.2019Správa registratúry a povinnosti obce *nielen pre novo začínajúcich*Mestský úrad, Ulica Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad TopľouMgr. Ľubica Kováčová
06.03.2019Správa registratúry a nové povinnosti *školy, školské zariadenia, organizácie obce*Mestský dom kultúry, salónik príz., M.R.Štefánika 875/200, 093 16 Vranov nad TopľouMgr. Ľubica Kováčová
05.03.2019Ekonomické minimum pre volených predstaviteľov, zamestnancov samosprávy a ich zariadení MsKS MichalovceIng. Oxana Hospodárová
01.03.2019Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy Povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školstva SRMsKS MichalovceIng. Erika Kusyová
25.02.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Michalovce, MSKSIng. Terézia Urbanová
18.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených  časť II.MsKS Michalovcedoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
11.02.2019Právne základy pre obce nielen pre (novo) zvolených časť I.MsKS Michalovce JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
04.02.2019Obec a odpady *povinnosti obce podľa zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019* MsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
29.01.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018MsKS MichalovceJUDr. Mária Stahovcová
23.01.2019Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová
17.01.2019DAŇOVÉ PRIZNANIE PO V SAMOSPRÁVE ZA ROK 2018MsKS MichalovceIng. Mária Brániková
Pozvánky