Archív pozvánok - 2016

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori
13.12.20161312Ochrana osobných údajov, zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneníKošice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
13.12.20161312Účtovná závierka pre obce, mestá a VUC k 31.12.2016MsKS MichalovceIng.Terézia Urbanová
12.12.20161210Zaraďovanie a odmeňovanie zamestnancov v sociálnych službáchKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Pavol Kukučka
06.12.20160612Registratúrny denník a vyraďovacie konanie MsKS MichalovceMgr. Ľubica Kováčová
05.12.2016050610Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Juraj Kvas, JUDr. Adrián Postha
05.12.2016050710Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Juraj Kvas, JUDr. Adrián Postha, Ing. Anna Gaálová
30.11.20163011Zákon o eGovernmente v praxi * povinnosti pre OBCE, VÚC a ich RO a PO od 1.1.2017*MsKS Michalovce Ing. Erika Kusyová
22.11.20162211Obchodné spoločnosti obcíPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3 JUDr. Lýdia Budziňáková
22.11.20162211Hlásenie pobytu občanov SR *zákon č. 253/1998 Z.z.*MsKS MichalovceMgr. Maroš Bučko
16.11.2016VS 1611Registratúrny denník a vyraďovacie konanieMestský úrad Vranov n. Topľou, zasadačka – medziposchodie, Dr. C. Daxnera 87, Vranov n. Topľou Mgr. Ľubica Kováčová
10.11.20161011Miestne dane a poplatok za TKOMsKS Michalovce Ing. Iveta Ištoková
03.11.2016VS 0311Registratúrny denník a vyraďovacie konanieArchív Vranov n. Topľou, Budovateľská 1277, Vranov nad Topľou Mgr. Ľubica Kováčová
24.10.201624251002Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov *pracovné stretnutie majiteľov a správcov*Nový Smokovec, Hotel Átrium Ing. Michal Lažo, Ing. Miloš Hajdin, Ing. Viera Hlaváčová, JUDr. Lukáš Šurín, Ing. Zuzana Žemberová
24.10.201624251001Ako sa robia OBECNÉ NOVINY *pracovné stretnutie pre novinárov, redakčné rady a vydavateľov*Nový Smokovec, Hotel Átrium JUDr. Vladimír Pirošík, Mgr. Michal Domenik, Ing. Ján Sokolský
19.10.2016192110Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaTatranská Lomnica, Hotel Titris Ing. Michal Lažo, JUDr. Marián Hoffmann, PhD., JUDr. Adrián Postha, Ing. Miloš Hajdin, JUDr. Lukáš Šurín, Ing. Zuzana Žemberová
11.10.20161110Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej kontrolyMsKS MichalovceIng. Mária Kasmanová
05.10.2016050610Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dniPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Iveta Beslerová, RNDr. Ing. Jozef Vajda, CsC.
05.10.2016050710Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dniPodbanské, hotel Permon Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Mgr. Juraj Kvas, Ing. Iveta Beslerová, RNDr. Ing. Jozef Vajda, CsC.
29.09.2016290916Finančné riadenie škôlMsKS MichalovceMgr. Katarína Tamášová
19.09.201619200916Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 2 dniHotel Chemes, Zemplínska šírava, stredisko Kamenec Kaluža 219 Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Lýdia Pagáčová
19.09.201619210916Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 3 dniHotel CHEMES, Zempl. Šírava, časť Kamenec Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ingrid Ney, PhD., JUDr. Lýdia Pagáčová
14.09.20161409Verejné obstarávanie pre začiatočníkovMsKS MichalovceIng. Dušan Mihok
07.09.2016070916Ochrana osobných údajov - zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom zneníMsKS MichalovceDoc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár PhD
02.09.2016020916Organizácia a prevádzka v zariadení školského stravovaniaZUŠ Michalovce, Štefánikova 20A. Hrehovčíková, Ing. H. Hubaľová
22.06.20162206Zákon o odpadoch v praxi a obsah VZNMsKS MichalovceIng. Gallovič
13.06.2016131406Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, Ing. Michal Lažo
13.06.2016131506Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, Ing. Dagmar Albertová, Ing. Michal Lažo
08.06.20160806 Správa cintorínov v praxi obcí a miestMsKS MichalovceJUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M
02.06.20160206Prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktovMsKS MichalovceJUDr. Helena Spišiaková
02.06.20161105e-Government v praxi orgánov verejnej moci - obcí a škôlMsKS MichalovceMgr. Michal Belohorec
26.05.2016262705Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni (26.-27.5.2016)Horný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková , Ing. Zuzana Kovácsová
25.05.2016252605Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni (25.-26.5.2016)Horný Smokovec, Grandhotel BellevueIng. Milan Luciak, Ing. Ján Petržala, Ing. Marián Slosarčík, JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Zuzana Kovácsová
25.05.2016252705Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel BellevueIng. Milan Luciak, Ing. Ján Petržala, Ing. Marián Slosarčík, JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Zuzana Kovácsová
23.05.20162305Novela zákona 395/2002 o archívoch a registratúrach, ktorý je potrebný uviesť do života v orgánoch verejnej moci najneskôr od 1.apríla 2016, s posunom od 1. júna 2016.MsKS MichalovceDagmar Albertová
10.05.20161005Orgány školskej samosprávy * ich ustanovenie, činnosť a kompetencie * Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1Mgr. Mária Stanislavová
09.05.20160905Sociálne služby - praktická aplikácia zákona, kvalita služieb, implementačné problémyMsKS MichalovceIng. Lýdia Brichtová
05.05.20160505Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v obciMsKS MichalovceJUDr. Helena Spišiaková
27.04.2016272904Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaTatranská Lomnica, Hotel Titris Ing. Oxana Hospodárová , JUDr. Lýdia Budziňáková, Mgr. Michal Belohorec
19.04.20161904Verejné obstarávanie po 18.4.2016 - pre obce a školyNám. osloboditeľov 10, v objekte Zlatý býk, MichalovceIng. Dušan Mihok
13.04.2016131404Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , Mgr. Michal Belohorec
13.04.2016131504Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , Mgr. Michal Belohorec
12.04.20161204Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním v obecných nájomných bytochKošice, SBD II., Bardejovská 3 p. Zdenka Jurčáková, Ing. Zuzana Nemcová
21.03.20162103Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2016. NOVELA Postupov účtovania.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
17.03.20161703Formulár vzájomných vzťahov - informácie poskytované samosprávou pre Súhrnnú účtovnú závierku v samospráveKošice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Veká zasadačka Ing. Miriam Majorová, PhD. , Ing. Peter Ivánek
04.03.20160403VÝRUB DREVÍN ZÁKON O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINYMsKS MichalovceJUDr. Marián Hoffmann, PhD.
02.03.20160203Pôsobnosť a úlohy hlavného kontrolóra pri výkone funkcieMsKS MichalovceJUDr. Jozef Tekeli, PhD.
29.02.20162902DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2015 a zmeny od 1.1.2016 z pohľadu obcí a nimi zriadených neziskových subjektov.MsKS MichalovceIng. Mária Dimitrovová
24.02.20162402Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2016. NOVELA Postupov účtovania.MsKS MichalovceIng. Terézia Urbanová
18.02.20161802Verejné obstarávanie a elektronické trhoviskoMsKS MichalovceIng. Iveta Beslerová
15.02.20161502Nové pravidlá odmeňovania v obci od 1. januára 2016MsKS MichalovceJUDr. Jozef Tekeli, PhD.
08.02.201608022016Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín - 1. časť kurzu (celkovo 5 samostatných dní)Prešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Ing. Terézia Urbanová
01.02.20160102Novela infozákona z pohľadu samosprávy *účinnosť od 1.1.2016, praktické rady*MsKS MichalovceJUDr. Vladimír Pirošík
28.01.20162801Finančná kontrola od 1.1.2016, zákon č.357/2015 Z.z. a jeho praktická aplikáciaMsKS MichalovceIng.Oxana Hospodárová
15.01.20161501Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015MsKS MichalovceJUDr. Mária Stahovcová
Pozvánky