Archív pozvánok - 2015

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori
07.12.20150712Účtovná závierka v obciach k 31.12.2015.MsKS MichalovceIng. Urbanová
30.11.201530110212Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Juraj Kvas, Ing. Viera Rajprichová, PhD.
30.11.201530110112Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Viera Rajprichová, PhD.
26.11.2015262711Pracovné stretnutie pre školské úrady - kompetencie a aplikačná praxTatranská Lomnica, hotel TitrisRNDr. Ľuboš Černý
26.11.20152611 Nový zákon o odpadochMsKS MichalovceIng. Peter Gallovič
24.11.20152411Register adries ako nový prvok slovenského právneho poriadku - legislatíva a poznatky z aplikačnej praxeMsKS MichalovceIng. Juraj Muravský
18.11.2015182011Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, RNDr. Ľuboš Černý, Mgr. Juraj Kvas
18.11.2015181911Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon Ing. Oxana Hospodárová, RNDr. Ľuboš Černý
09.11.20150909Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceJUDr. Marek Dlapa
04.11.2015040611Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Michal Lažo
29.10.20152910Miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpadMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Iveta Ištoková
22.10.2015222310Pracovné stretnutie tvorcov obecných novín *Kríza mediálneho prejavu?*Tatranská Lomnica, hotel Titris PhDr. Katarína Čižmáriková, Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
21.10.2015212210Pracovné stretnutie pre správcov obecných nájomných bytov a nebytových priestorovTatranská Lomnica, hotel Titris p. Zdenka Jurčáková, JUDr. Iveta Kohanová
20.10.2015202110Pracovné stretnutie pre ekonómky a mzdárky špeciálnych škôlTatranská Lomnica, Hotel Titris Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
20.10.2015191015Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO v rozsahu 40 vyučovacích hodín - 1. časť kurzu (celkovo 5 samostatných dní)Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Terézia Urbanová
19.10.20151910Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu audítora pre obce/mestá a VÚC; Pripravovaná novela zákona 583/2004 Z.z.; Dopad rozpočtovníctva na účtovníctvo obcí/miest a VÚCMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Terézia Urbanová
14.10.20151410Cestovné náhrady v podmienkach samosprávy a v ich organizáciach * evidencia a účtovanie *MsKS MichalovceIng.Mária Kasmanová
06.10.20150610Odmeňovanie zamestnancov v školstve po novele zákona od 1.9.2015MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceMgr. Katarína Tamášová
28.09.2015PROJEKT Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samsorpávyHotel Vinnay, VINNÉ JAZEROIng. Oxana Hospodárová
28.09.20152809Informačný register adries, označovanie ulíc a číslovanie stavieb.Základná umelecká škola,Štefánikova 20, MichalovceIng. Dagmar Albertová
21.09.2015210915Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 2 dniHotel Vinnay, Vinné jazeroJUDr. Lýdia Pagáčová, Ing. Adela Gašparovičová
21.09.2015230915Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 3 dni Hotel Vinnay, Vinné jazeroJUDr. Lýdia Pagáčová, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ney Ingrid PhD.
06.07.20150607Organizácia a prevádzka v zariadení školského stravovaniaKošice, SBD II., Bardejovská 3p. Mária Pancuráková
01.07.2015150515Kontrolná činnosť v samospráve - II. stupeň - Kurz akreditovaný MŠ SR, 5. časť, záverKošice, SBD II., Bardejovská 3Ing. Oxana Hospodárová
26.06.20152306Kronika obce a školy - história, metodika, sprievodná dokumentáciaPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1János Luky
25.06.20152506Novinárska legislatíva pre vydavateľov obecných a regionálnych novínKošice, SBD II., Bardejovská 3JUDr. Vladimír Pirošík
17.06.2015171806Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky miest, obcí a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel BellevueIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Veverková - Konečná
17.06.2015171906Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky miest, obcí a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel BellevueIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Veverková - Konečná, Mgr. Juraj Kvas
16.06.2015120515Kontrolná činnosť v samospráve - II. stupeň - Kurz akreditovaný MŠ SR, 4. časťKošice, SBD II., Bardejovská 3Ing. Adela Gašparovičová, Ing. Dušan Mihok
02.06.2015120515Kontrolná činnosť v samospráve - II. stupeň - Kurz akreditovaný MŠ SR, 3. časťKošice, SBD II., Bardejovská 3Ing. Pavol Kukučka
01.06.20150106Nový zákon o odpadoch pre samosprávuMsKS MichalovceMgr. Marek Valko
27.05.2015272805Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel BellevueJUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Mária Zászlósová, JUDr. Pavol Pačuta
27.05.2015272905Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel BellevueJUDr. Helena Spišiaková, Mgr. Mária Zászlósová, JUDr. Pavol Pačuta, PhDr. Dušan Gallo
26.05.2015260515ZÁKLADY EKONOMICKÉHO RIADENIA A KONTROLY V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVEZasadačka, Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. DaxneraIng. Oxana Hospodárová
20.05.2015202205Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaTatranská Lomnica, hotel TitrisJUDr. Pavol Pačuta, Ing. Michal Lažo, PhDr. Dušan Gallo
19.05.2015120515Kontrolná činnosť v samospráve - II. stupeň - Kurz akreditovaný MŠ SR, 2. časťKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Dušan Mihok, Ing. Oxana Hospodárová , Ing. Adela Gašparovičová
13.05.2015131405Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 2 dniŠtrbské Pleso, Hotel TriganJUDr. Lýdia Pagáčová, Ing. Adela Gašparovičová
13.05.2015131505Stretnutie správcov miestnych daní a poplatkov - 3 dniHotel Trigan, Štrbské plesoJUDr. Lýdia Pagáčová, Ing. Adela Gašparovičová, JUDr. Ney Ingrid PhD.
12.05.2015120515Kontrolná činnosť v samospráve - II. stupeň - Kurz akreditovaný MŠ SR, 1. časťKošice, SBD II., Bardejovská 3Ing. Oxana Hospodárová, Mgr. Katarína Tamášová, Ing. Adela Gašparovičová, Ing. Dušan Mihok
06.05.2015060705Pracovné stretnuie riaditeľov špeciálnych škôlTatranská Lomnica, hotel TitrisMgr. Katarína Tamášová, RNDr. Ľuboš Černý
21.04.2015212204Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2- dniTatranská Lomnica, hotel TitrisMgr. Katarína Tamášová, RNDr. Ľuboš Černý, Ing. Dušan Mihok
21.04.2015212304Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3-dniTatranská Lomnica, hotel TitrisMgr. Katarína Tamášová, RNDr. Ľuboš Černý, Ing. Dušan Mihok, PhDr. Dušan Gallo
15.04.2015151704Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska/pohrebnej službyZemplínska Šírava, Penzión DolinaPhDr. Jozef Daník
10.04.20151004Ochrana osobných údajovMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceDoc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
09.04.20150904Vyúčtovanie služieb spojených s bývaním v nájomných bytochKošice, SBD II., Bardejovská 3Zdenka Jurčáková, Ing. Zuzana Nemcová
27.03.20152703Nakladanie s majetkom obceHotel Družba, 1. poschodie, J.Hollého, MichalovceJUDr. Marián Hoffmann, PhD.
02.03.20150203Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2015.MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Terézia Urbanová
24.02.20152402Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2014 pre obce a mestá, RO a PO a iné neziskové organizácieMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Angela Michňová
20.02.20152001Kompetenčné právo v samospráve *základné legislatívne princípy fungovania samosprávy*MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceJUDr. Jozef Tekeli, PhD.
16.02.20151602Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie v samospráveMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceMgr. Katarína Tamášová
22.01.20152201Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a informácia o novele zákona č.  333/2014 Z.z.MsKS MichalovceJUDr. Mária Stahovcová
14.01.20151401Verejné obstarávanie a elektronické trhovisko - prvé skúsenosti s registráciou a zadávaním opisných údajovMsKS MichalovceIng. Helena Polónyi
Pozvánky