Archív pozvánok - 2014

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori
17.12.20141712Verejné obstarávanie a elektronické trhovisko - prvé skúsenosti s registráciou a zadávaním opisných formulárovPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3Ing. Helena Polónyi
10.12.2014101112Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Pavol Pačuta, JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Karol Slávik
10.12.2014101212Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Pavol Pačuta, JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Karol Slávik, Mgr. Miriam Miková
08.12.20140812 Účtovná závierka pre obce k 31.12.2014MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Terézia Urbanová
27.11.20142711Ochrana osobných údajovMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceDoc. JUDr. Dušan Šlosár, PhD.
25.11.20142511Všetko o nákladoch a výnosochKošice, SBD II., Bardejovská 3Ing. Miriam Majorová
30.10.20143010Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku - novela účinná od 1.11.2014MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Ištoková Iveta
22.10.20142210Účtovanie a vykazovanie prostriedkov z EÚKošice, SBD II., Bardejovská 3Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
16.10.2014161710Pracovné stretnutie pre tvorcov miestnych novínŠtrbské Pleso, Hotel Trigan BaníkPhDr. Iveta Bónová, PhD., PhDr. Katrína Čižmáriková, PhD., JUDr. Vladimír Pirošík
13.10.20141310Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a POMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Terézia Urbanová
08.10.20140810Správa a archivácia dokumentácie spojená s voľbami do orgánov samosprávy obcí a úradných dokumentov pri výkone verejnej mociMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Dagmar Albertová
03.10.20140310Proces zostavovania rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočet, nahlasovanie údajov prostredníctvom RIS.SAMZUŠ, UL. Štefánikova 20, MichalovceIng. Mária Kasmanová
01.10.2014171909Polročné stretnutie starostov východného SlovenskaTatranská Lomnica, hotel SlovanIng. Jaroslav Mrva, Mgr. Peter Daňko, PhDr. Dušan Gallo, JUDr. Lýdia Budziňáková
24.09.20142409Praktické postupy verejného obstarávania pre školy a obce*prípadové štúdie postupom podľa §9, ods. 9 ZVO*MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Dušan Mihok
16.09.20141609Úlohy na konci volebného obdobia a odmeňovanie volených funkcionárov obcí.MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Oxana Hospodárová
11.09.2014111209Pracovné stretnutie pre správcov bytových a nebytových priestorovTatranská Lomnica, hotel TitrisJUDr. Lýdia Budziňáková
11.09.20141109Hlásenie pobytu občanov SR a register občanov SR v znení neskorších predpisov.MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceJUDr. Dlapa Marek
27.08.20142708Ako zabezpečiť bezchybnú prevádzku v školskom stravovaníMsKS Michalovcepp. Pancuráková , Ing. Hubaľová
11.06.2014111206Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniGrandhotel Permon, PodbanskéPetra Jurčáková, Ing. Ľubomíra Čapkovičová, JUDr. Helena Spišiaková, zástupcovia NASES
11.06.2014111306Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniGrandhotel Permon, PodbanskéPetra Jurčáková, Ing. Ľubomíra Čapkovičová, JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Zdeno Knižka, zástupcovia NASES
05.06.2014050606Pracovné stretnutie pre vedúce školských jedálníTatranská Lomnica, Hotel TitrisMUDr. Katarína Strmenská, MVDr. Ľubica Krajničáková, Mária Pancuráková
29.05.2014293005Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniPodbanské, Grandhotel PermonIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Veverková
28.05.2014283005Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniPodbanské, Grandhotel PermonMgr. Miriam Miková, Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Veverková
21.05.20142105E-government v praxi samospráv (týka sa aj RO a PO zriadených obcami!!!)Košice, SBD II., Bardejovská 3Mgr. Rastislav Pavlik, Mgr. Michal Belohorec
12.05.20141205Konsolidovaná účtovná závierka pre obce a mestáMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Ľubica Smatanová
23.04.2014232504Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Helena Spišiaková, Ing. Oxana Hospodárová, Ing. Zdeno Knižka
11.04.20141104Ochrana osobných údajovMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceDoc. JUDr.Dušan Šlosár, PhD.
20.03.20142003Správa obecných nájomných bytov * vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu*Košice, SBD II., Bardejovská 3Petra Jurčáková
17.03.20141703Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2014. NOVELY - postupov účtovania, zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z pohľadu audítora.MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Terézia Urbanová
10.03.20141003Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2014. NOVELA Postupov účtovania a NOVELA Zákona o účtovníctve.MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Terézia Urbanová
27.02.20142728Novela daňového poriadku a daňová exekúciaHotel CHEMES, Zemplínska ŠíravaIng. Gašparovičová, JUDr. Rudíková
24.02.20142402DAŇOVÉ PRIZNANIE za zdaňovacie obdobie roku 2013 pre neziskové organizácieMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Angela Michňová
20.02.20142002ROZPOČET OBCE - tvorba, zmeny rozpočtu, dotácie z rozpočtu - po novele zákona o rozpočtových pravidlách č. 426/20013 Z.z.MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceIng. Oxana Hospodárová
17.02.20141702Ochrana osobných údajovZákladná umelecká škola, Štefánikova 20, MIDoc. JUDr.Dušan Šlosár, PhD.
11.02.20141102Všeobecne záväzné nariadenia obceMsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceJUDr.Hoffmann Marián, PhD.
05.02.2014050602Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 2 dniTatranská Lomnica, hotel TitrisMgr. Katarína Tamášová, RNDr. Ľuboš Černý
05.02.2014050702Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl - 3 dniTatranská Lomnica, hotel TitrisMgr. Katarína Tamášová, RNDr. Ľuboš Černý, Mgr. Miriam Miková
29.01.20142901Novela zákona o sociálnych službáchKošice, SBD II., Bardejovská 3Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
28.01.20142801Novela zákona o sociálnych službáchPrešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
21.01.20142101Vysporiadanie dane z príjmu FO a zo závislej činnosti za rok 2013MsKS,Nám.osloboditeľov 25, MichalovceJUDr.Stahovcová Mária
Pozvánky