Kontakt

Regionálne vzdelávacie centrum Košice

Hlavná 68

040 01  Košice


WEB: www.rvcvychod.sk

Riaditeľka: Ing. Ľubomíra Borošová

M: 0905 883 099

E-mail: rvcke@rvcvychod.sk


Administratívny pracovník: Miroslav Boroš

M: 0915 937 667

E-mail: rvcke2@rvcvychod.sk