ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár*

Termín

29. júl - 8. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

videoseminár

Kategória:

videoseminár

Cieľová skupina:

riaditeľ/ka, zamestnanec MŠ a ZŠ s MŠ, starosta/ka, zamestnanci obce/mesta

Kapacita:

200

Uzávierka:

08.08.2020

Variabilný symbol:

28072

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

25 €

Cena pre nečlenov:

40 €

Program:

Obce, alebo rovno materské školy môžu žiadať úrad práce o preplatenia časti mzdy zamestnancov z dôvodu pandémie,
ale žiadať môžu len cez slovensko.sk od 15.7 do 30.8.2020
, bližšie informácie o podpore viď. priloha mailu,
žiadosť o poskytnute príspevku je tu https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_339127

Aby obec alebo škola mohla požiadať cez tento formulár na slovensko.sk, musia byť splnené dve podmienky:

  1. obec/škola musí mať zriadenú elektronickú schránku
  2. mať certifikáty na podpisovanie = mandátny certifikát pre riaditeľa školy

Uvedomujeme si, že pre viaceré materské školy je práca s elektronickou schránkou ešte problematická, pretože zatiaľ ani nie je povinná. V snahe pomôcť vám získať túto finančnú podporu sme pre vás pripravili WEBINÁR, kde získate praktické rady a návody priamo od Ing. Eriky Kusyovej:

PROGRAM  SEMINÁRA:

1. Zriadenie elektronickej schránky (MŠ s právnou subjektivitou; MŠ bez právnej subjektivity)

2. Certifikáty na podpisovanie – praktický postup ich vybavenia

  • ŽIADOSŤ
  • ZARIADENIA = karty
  • REQUEST pre pečať
  • PREBRATIE CERTIFIKATOV

3. Elektronická žiadosť cez www.slovensko.sk

  • praktický postup s ukážkou

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Milka

31.7.2020 o 08:41

Reagovať

Dobrý deň, nakoľko je už po termíne prihlasovania,chcela by som sa opýtať, či by bolo možné predplatiť zaslanie videa z videoseminára : ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA pre MATERSKÉ ŠKOLY/OBCE elektronická schránka – mandátny certifikát – podanie žiadosti cez Slovensko.sk *videoseminár* ?
ďakujem pekne za odpoveď


admin2

5.8.2020 o 13:58

Reagovať

Dobrý deň prajem. ešte stále sa môžete prihlásiť na odber videa.

Silvia Gujdanová

21.7.2020 o 13:06

Reagovať

Ak sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou, je potrebné v schránke školy mať nejako zriadenú aj organizačnú zložku pre MŠ, ktorá má názov Elokované pracovisko....? alebo postačuje škola ako celok Základná škola s materskou školou. IČO majú obidve organizačné zložky rovnaké. Ďakujem.

admin2

22.7.2020 o 13:28

Reagovať

Nie stačí celok ZŠ s MŠ.

Silvia Gujdanová

21.7.2020 o 13:06

Reagovať

Ak sme ZŠ s MŠ s právnou subjektivitou, je potrebné v schránke školy mať nejako zriadenú aj organizačnú zložku pre MŠ, ktorá má názov Elokované pracovisko....? alebo postačuje škola ako celok Základná škola s materskou školou. IČO majú obidve organizačné zložky rovnaké. Ďakujem.

admin2

22.7.2020 o 13:28

Reagovať

Nie stačí celok ZŠ s MŠ.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX


Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Upozornenie:Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti, vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.