Riadenie materskej školy - nové požiadavky  * videoseminár * letná ponuka videoseminárov

Termín

3.-10. august 2020, Začiatok: 00:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

video seminár

Kategória:

video seminár

Cieľová skupina:

riaditelia a zástupcovia škôl, materských škôl, odborní zamestnanci školských úradov a miest a obcí

Kapacita:

100

Uzávierka:

07.08.2020

Variabilný symbol:

25050308

Organizátor:

RVC Prešov, Košice, Michalovce

Cena pre členov:

20 €

Cena pre nečlenov:

36 €

Program:

  1. Aktuálne zmeny v riadení materskej školy – práva a povinnosti riaditeľa materskej školy v nadväznosti na povinné predprimárne vzdelávanie
  2. Povinné predprimárne vzdelávanie – nové požiadavky
  3. Aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou rady školy v materskej škole.

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Ildikó Drenková

27.7.2020 o 18:15

Reagovať

Dobrý deň. Mám záujem sa zúčastniť na videosemináre , ale aký program potrebujem mať v počítači.Ďakujem

Valéria Čomová

30.7.2020 o 10:48

Reagovať

Tiež sa chcem spýtať na program v počítači. Ďakujem

(vyplňte ak chcete dostať oznámenie o reakcii na váš príspevok)

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120   DIČ: 2021241937  IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254   RVC PRešov nie je platcom DPH.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.