MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA OBCE A ŠKOLY / 2.časť

Termín

18.-19. október 2018, Začiatok: 11:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Glamour, Zempl. Šírava, časť Kaluža

Lektori:

JUDr. Vladimír Pirošík, JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

Pre profesijnú skupinu personalisti a mzdárky obcí a škôl, ktoré okrem výkladu platných aktuálnych zákonov, po

Kapacita:

75

Uzávierka:

15.10.2018

Variabilný symbol:

18191018

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

125 €

Cena pre nečlenov:

145 €

Program:

1.deň:

 1. Prehľad povinností samospráv podľa GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných

údajov, účinného od 25. 5. 2018

2.     Najčastejšie nedostatky obcí a miest pri dodržiavaní GDPR legislatívy a sankcie

3.     Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch

4.     Nová bezpečnostná dokumentácia

5.     Súkromie zamestnanca na pracovisku

6.     Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov

7.     Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov

8.     Poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov

9.     Diskusia


2.deň:

1. Zodpovednostné právne vzťahy

 • zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumciou viny a s prezumciou neviny
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

2. Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

 • podmienky poskytovania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky
 • predĺženie a prerušenie materskej alebo rodičovskej dovolenky
 • návrat zamestnanca do práce po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky

3. Súbežné pracovné pomery

 • súbeh viacerých pracovných pomerov vo vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi

súbeh viacerých pracovných pomerov vo vzťahu k viacerým zamestnávateľom

4. Prekážky v práci

 • prekážky v práci na strane zamestnanca

-       so zameraním najmä na prekážky z dôvodu všeobecného záujmu (napr. výkon verejnej funkcie a pod.)

-       z dôvodu dobrovoľníckej činnosti, zvyšovanie kvalifikácie

-       dôležité osobné prekážky v práci (lekárske vyšetrenia, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, smrť rodinného príslušníka a pod.)

 • prekážky v práci na strane zamestnávateľa

5. Osobný spis zamestnanca

 • z pohľadu Zákonníka práce
 • z pohľadu zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
 • z pohľadu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 (nariadenia GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

6. Vybrané modelové prípadové štúdie (praktické otázky z aplikačnej praxe)

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.