MZDOVÝ ÚČTOVNÍK A PERSONALISTA ŠKOLY A OBCE - ako na mzdy a personalistiku, krok po kroku

Termín

21.-23. máj 2018, Začiatok: 09:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Hotel Eurobus, Zempl. Šírava, časť Kaluža

Lektori:

Mgr. Tamášová, JUDr. Žofčinová PhD.

Kategória:

seminár

Cieľová skupina:

Pre profesijnú skupinu personalisti a mzdárky obcí a škôl, ktoré okrem výkladu platných aktuálnych zákonov, po

Uzávierka:

17.05.2018

Variabilný symbol:

21230518

Organizátor:

RVC Michalovce

Cena pre členov:

145 €

Cena pre nečlenov:

165 €

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

obecbanske

18.5.2018 o 12:31

Reagovať

Zasielam otázky na seminár:

Máme ako obec zamestnané 2 čašníčky v kaviarni, striedajú sa po dvoch dňoch od 14,00 do 22,00 alebo do 2,00 cez víkendy, patria im príplatky na so, ne a sviatky, ak ich týždenný prac. čas je 37,5 Hod.?

zaraďovanie do PT u zamestnancov, ktorý majú iba min. mzdu, musí sa aj u nich podľa praxe zaradiť, pracujú cez projekt na 6 mesiacov?

Môže byť zamestnanec zaradený do 9. PT, ak má na starosti mzdovú agendu, má ukončený
2. stupeň VŠ v odbore Sociálna práca?

U ped. zamestnancov môže zamestnávateľ započítať 2/3 praxe, ak nie je pedagogická?

Čerpanie dovolenky po ukončení Materskej dovolenky, pokračuje rodičovská, zamestnanec nepracuje, je to povinnosť?

Ak zamestnanec nastúpi do PP v priebehu mesiaca napr. 5.5 patrí mu za 5. mesiac za celý mesiac? ako sa zaokrúhľuje?

U zamestnanca, ktorý je zamestnaný od 01.01. do 30.09. patrí dovolenka vo výške pomernej časti, alebo platí, že ak má odpracovaných 60 dní, tak sa mu nekráti?

U starostu prepočet dovolenky za aké obdobie sa robí?

Ak má zamestnanec uzatvorenú PZ na neurčito a uzatvorí sa dodatok od do pracuje cez projekt,
pôvodná zmluva už neplatí? čo po ukončení projektu? je zamestnaný iba dokedy končí projekt?


AK je DoVP pravidelný príjem, kedy je potrebné nahlásiť do ZP? Pri uzatvorení dohody??

Je u dôhod DoVP stanovený strop za hod. koľko môže zarobiť najviac?

Ďakujem Pekne.