Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni

Termín

6.-7. jún 2018, Začiatok: 13:00 (Prihlasovanie na toto podujatie je po uzávierke)

Miesto konania:

Podbanské, Grandhotel Permon

Kategória:

pracovné stretnutie

Cieľová skupina:

ekonómovia a účtovníci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených PO a RO, kontrolóri, ostatní zamestnanci

Kapacita:

80

Uzávierka:

05.06.2018

Variabilný symbol:

060706

Organizátor:

RVC Košice, RVC Michalovce, RVC Prešov

Cena pre členov:

139 €

Cena pre nečlenov:

159 €

Program:

Vnútorné predpisy ako základ správneho účtovania v samospráve

Lektorka: Ing. Mária Kasmanová


 

 • VP – obeh účtovných dokladov
 • VP - vedenie pokladnice
 • VP – rozpočtové hospodárenie
 • VP – finančná kontrola
 • VP – cestovné náhrady
 • VP – sociálny fond

 


Dlhodobý majetok z pohľadu účtovníctva, oceňovania, vykazovania a rozpočtu
pre obce, mestá, mestské časti Košíc, VÚC a nimi zriadené RO a PO (školy, sociálne zariadenia a iné)

Lektorka: Ing. Michal Lažo


 • Dlhodobý majetok - definícia podľa zákonných noriem
 • Formy nadobudnutia dlhodobého majetku
 • Hospodárenie s dlhodobým majetkom
 • Oceňovanie a vykazovanie dlhodobého majetku v účtovníctve
 • Dlhodobý majetok a rozpočet
 • Obecné byty ako špecifický majetok obce - správa obecných bytov


Najedzte sa do štíhlosti...už nie je dôvod váhať, vaše zdravie nepočká.

Lektor: Mgr. Antónia Mačingová

„Pri riešení vlastného zdravotného problému som sa začala sústrediť na jedinú vec, ktorú som mohla okamžite ovplyvniť – stravu. Súbežne som začala meniť získané mentálne vzorce o “bežnom” – normálnom stravovaní. Vhodným výberom potravín a trvalou úpravou jedálnička sa mi podarilo dať zdravie do poriadku a preto som sa rozhodla tieto skúsenosti odovzdávať ďalej. Môj systém stravovania pomohol tisíckam žien aj mužov a pevne verím, že pomôže aj Vám. Všetko, čo som sa počas praxe naučila, je zhrnuté v knihách: Najedzte sa do štíhlosti 1, 2 a 3.“

„Jasno v hlave = poriadok na tanieri = ZDRAVIE, VITALITA, KRÁSA a SPOKOJNOSŤ“

Vaše otázky a pripomienky k podujatiu

Sem môžete písať otázky pre lektorov alebo názory na priebeh seminára.

Zmluvné podmienky:

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Sídlo združenia a kancelárie: Hlavná 68, 040 01  Košice

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.