Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:PhDr. , Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
Lektorovanie podujatí: 19. 05. 2022 - Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022
19. 05. 2022 - Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022
13. 05. 2022 - Novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2022
17. 09. 2018 - Úlohy obce v sociálno právnej ochrane a kuratele - Zmeny zákona č. 305/2005 Z. z. od 1.4.2018 – pôsobnosť obce a financovanie
17. 05. 2018 - Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb
17. 05. 2018 - Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb
16. 05. 2018 - Zákon o sociálnych službách a komunitný plán sociálnych služieb
06. 04. 2018 - Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci ?
05. 04. 2018 - Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci
11. 04. 2017 - Sociálne služby v praxi obcí a miest
10. 04. 2017 - Sociálne služby v praxi obcí a miest