Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Mária Pancuráková 

Meno, priezvisko, tituly:Mária Pancuráková
Lektorovanie podujatí: 18. 09. 2019 - Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020
17. 09. 2019 - Manažment a aplikačná prax školskej jedálne v školskom roku 2019/2020
27. 10. 2017 - Diétny systém v školskom stravovaní
08. 07. 2016 - Organizácia a prevádzka v zariadení školského stravovania.
06. 10. 2015 - Čo musí vedieť začínajúca vedúca školskej jedálne.