Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Maroš Bučko 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Maroš Bučko
Lektorovanie podujatí: 29. 11. 2019 - Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľstva SR
28. 11. 2019 - Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva
14. 06. 2019 - Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
13. 06. 2019 - OSVEDČOVANIE LISTÍN a PODPISOV na listinách okresnými úradmi a obcami
13. 09. 2018 - Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka *aplikačné zmeny v roku 2018*
12. 09. 2018 - Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka *aplikačné zmeny v roku 2018*
18. 01. 2018 - Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka
17. 01. 2018 - Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľstva SR
16. 01. 2018 - Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR
24. 11. 2016 - Hlásenie pobytu občanov SR *zákon č. 253/1998 Z.z.*
23. 11. 2016 - Hlásenie pobytu občanov