Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: PhDr. Stanislav Ščepán 

Meno, priezvisko, tituly:PhDr. Stanislav Ščepán
Lektorovanie podujatí: 08. 06. 2022 - Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novín