Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Gabriela Záremská 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Gabriela Záremská
Lektorovanie podujatí: 04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
04. 04. 2022 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni