Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA
Lektorovanie podujatí: 15. 11. 2021 - Pracovné stretnutie manažérov v samospráve