Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Ingrid Konečná Veverková
Lektorovanie podujatí: 16. 05. 2020 - Úprava rozpočtových pravidiel z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie  *video seminár*