Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD.
Lektorovanie podujatí: 27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
27. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni