Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Mgr. Oliver Kovács