Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Valéria Jarinkovičová
Lektorovanie podujatí: 31. 01. 2020 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
22. 01. 2020 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1.1.2020