Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Valéria Jarinkovičová
Informácie:

Odborníčka na daň z príjmov (najmä DPFO), ktorá sa tejto problematike venuje už 30 rokov, pracovala dlhé roky aj vo finančnej správe a publikuje tiež  v odborných časopisoch".

Lektorovanie podujatí: 27. 01. 2022 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2021 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022*
27. 01. 2022 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2021  *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny k 1.1.2022*
27. 01. 2022 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2021 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2022*
29. 01. 2021 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021 *videoseminár*
29. 01. 2021 - Daň z príjmov fyzickej osoby najmä zo závislej činnosti za rok 2020 ročné zúčtovania a aktuálne zmeny  od 1. 1. 2021 * *videoseminár*
29. 01. 2021 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021* *videoseminár*
28. 01. 2021 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 (so zameraním na vykonanie ročného zúčtovania) a aktuálne zmeny  od 1. 1. 2021  *online webinár*
28. 01. 2021 - Daň z príjmov fyzickej osoby najmä zo závislej činnosti za rok 2020 ročné zúčtovania a aktuálne zmeny  od 1. 1. 2021 **webinár*
28. 01. 2021 - Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021* *online webinár*
31. 01. 2020 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
22. 01. 2020 - Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1.1.2020