Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.
Lektorovanie podujatí: 02. 12. 2019 - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl