Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Marek Maslák, PhD. 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Marek Maslák, PhD.
Lektorovanie podujatí: 26. 11. 2019 - Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.
18. 11. 2019 - Postavenie a úlohy obce v priebehu pozemkových úprav. Vzťahy obce a urbáru.