Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Marek Maslák, PhD.