Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Bohuslav Harviľák