Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: JUDr. Bohuslav Harviľák 

Meno, priezvisko, tituly:JUDr. Bohuslav Harviľák
Lektorovanie podujatí: 10. 10. 2019 - Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *
09. 10. 2019 - Povinnosti obcí pri úprave chovu hospodárskych zvierat *zákon č. 184/2018 Z.z. o veterinárnej starostlivosti *