Meno, priezvisko, tituly:Ing. Michal Kán
Informácie:

Pôsobí na Magistráte hlavného mesta Bratislava, Samostatný odborný referent sekcie výstavby.

Lektorovanie podujatí: 15. 04. 2024 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
29. 11. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
29. 11. 2023 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
07. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
07. 06. 2021 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dni
22. 06. 2020 - Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
15. 04. 2020 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
28. 10. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dni
08. 04. 2019 - Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dni