Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Mária Brániková, CA 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Mária Brániková, CA
Lektorovanie podujatí: 24. 01. 2023 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022
24. 01. 2023 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022
24. 01. 2023 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022
18. 02. 2022 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2021
18. 02. 2022 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2021
18. 02. 2022 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2021
13. 02. 2021 - Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2020. *videoseminár *
13. 02. 2021 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020
13. 02. 2021 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve  za rok 2020
12. 02. 2021 - Daňové priznanie PO v samospráve  za rok 2020.. * webinár  *
12. 02. 2021 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020
12. 02. 2021 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve  za rok 2020
05. 03. 2020 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2019
18. 01. 2019 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018
16. 01. 2019 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018
23. 02. 2018 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017
22. 02. 2018 - Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2017