Regionálne vzdelávacie centrum Košice - Lektor: Ing. Lucia Kašiarová, FCCA 

Meno, priezvisko, tituly:Ing. Lucia Kašiarová, FCCA
Lektorovanie podujatí: 06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dni
06. 06. 2018 - Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dni
04. 04. 2018 - Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
Autorstvo publikácií: Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí.