Archív pozvánok - 2021

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dátum Variabilný symbol Názov Miesto Lektori Pozvánka
23.09.2021230921Daňové nedoplatky * zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie *online JUDr. Ingrid Ney, PhD.
21.09.2021210921Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev v praktických otázkachonlineJUDr. Mgr. Peter Dzurilla, Dr.h.c.
13.09.202113140921Pracovné stretnutie hlavných kontrolórov územnej samosprávyGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Erika Kusyová, PaedDr. Alica Fecková, Ing. Vladimír Jendrišek , PhDr. Tomáš Bučko
09.09.2021090921ONLINE KONZULTÁCIE S JUDr. Helenou Spišiakovou - 1. téma: Čierne stavbyonline WEBINÁR JUDr. Helena Spišiaková
06.09.202106080921Pracovné stretnutie správcov miestnych daní a poplatkovHotel Glamour, Kaluža - Zemplínska Šírava Ing. Iveta Ištoková, Ing. Adela Gašparovičová, Ing. Erika Kusyová
12.07.202112160721Podvojné účtovníctvo pre obce, mestá, VÚC a ich rozpočtové organizácie  *akreditovaný kurz MŠ SR*Prešov, hotel Lineas, Budovateľská 14
06.07.2021060807Pracovné stretnutie riaditeľov škôlHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, PhDr. Dušan Gallo , PaedDr. Alica Fecková , Mgr. Zdenko Krajčír
28.06.2021283006Pracovné stretnutie starostov východného SlovenskaPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Peter Gallovič, PhDr. Dušan Gallo , Ing. Iveta Marinčáková, Ing. Sylvia Kopnická PhD.
23.06.202123250621Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 3 dniGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Terézia Urbanová, Ing. Dagmar Albertová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Erika Kusyová
23.06.202123240621Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky OBCÍ a VÚC a nimi zriadených RO a PO - 2 dniGrandhotel Permon, Podbanské Ing. Terézia Urbanová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Erika Kusyová
17.06.2021170621AKO RIEŠIŤ SŤAŽNOSTI, SUSEDSKÉ SPORY A PETÍCIEonline Ing. Oxana Hospodárová
11.06.2021110621Objektívna zodpovednosť - nová kompetencia obcí a prejednávanie správnych deliktovonline JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
10.06.2021260521Sociálne služby poskytované samosprávou * financovanie, strategické dokumenty a pripravovaná legislatíva *online Ing. Mária Filipová
07.06.202107090621Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 3 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Peter Gallovič, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD.
07.06.202107080621Pracovné stretnutie pre STAVEBNÉ ÚRADY - 2 dniPodbanské, Grandhotel Permon JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Peter Gallovič, Ing. Michal Kán, mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD.
03.06.2021250521Manažment materskej školy * povinnosti riaditeľa a zriaďovateľa pri riadení MŠ *online Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
28.05.202120280521SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávyonline JUDr. Helena Spišiaková
20.05.20212028052SPRÁVNY PORIADOK v originálnych a prenesených kompetenciách samosprávyonline JUDr. Helena Spišiaková
19.05.2021190521Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve + prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s COVID opatreniami online Ing. Miriam Majorová, PhD.
18.05.2021290521Hospodárenie s majetkom a správa majetku obce *majetok v správe škôl a školských zariadení*online Ing. Oxana Hospodárová
12.05.2021120521Financovanie originálnych školských kompetencií obcí a miest v roku 2021 onlinePaedDr. Alica Fecková
11.05.2021110521STRAVOVANIE zamestnancov od 1.3.2021online Ing. Mária Kasmanová
06.05.2021060521Rozhodnutia riaditeľa školy elektronickyonline Ing. Erika Kusyová
29.04.2021080421FINANČNÁ KONTROLA V PRAXI, UPRAVENÁ METODICKÝM POKYNOM MF SR A METODICKÝM ODPORÚČANÍM MF SRonline Ing. Oxana Hospodárová
26.04.2021260421Najčastejšie problémy samospráv v rokoch 2020 – 2021 so zákonom O SLOBODE INFORMÁCIÍ /Infozákon) a praktické riešenia online Mgr. Vladimír Pirošík
22.04.2021220421Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou online Ing. Mária Kasmanová
20.04.2021200421Mzdová účtovníčka - II.Q roku 2021online Ing. Pavol Kukučka
16.04.202112031604Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1online WEBINÁR Ing. Oxana Hospodárová
15.04.2021150421ROZHODNUTIA stavebného úradu ELEKTRONICKY online Ing. Erika Kusyová
13.04.2021130421TRHOVÉ MIESTA - podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  - Zákon č. 178/1998 Z.Z.online JUDr. Bohuslav Harviľák
09.04.202112031604Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
30.03.2021300321Miestne dane a poplatok za TKO * konzultačný webinár* online WEBINÁR Ing. Iveta Ištoková
27.03.202112031604Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1online Ing. Oxana Hospodárová
25.03.2021250321ZMENY VO VNÚTORNÝCH PREDPISOCH V OBLASTI ŠKOLSTVA v nadväznosti na novelu Zákonníka práceonline Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
23.03.2021230321Postup stavebného úradu počas COVID-19 - povinnosti, lehoty, praktické odporúčaniaonline JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová, LL.M.
19.03.202112031604Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/1online Ing. Mária Kasmanová
16.03.2021160321Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1. januára 2021online doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Erika Kusyová
12.03.202112031604Výkon kontrolnej činnosti v územnej samospráve Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2021/78/15 x WEBINÁR Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová, Ing. Mária Kasmanová, Ing. Oxana Hospodárová
09.03.2021090321Aplikácia zmien Zákonníka práce v personalistike a odmeňovaní zamestnancov obcí a škôlonline Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
04.03.2021040321VEREJNÉ OBSTARÁVANIE so zameraním na zákazky s nízkou hodnotouonline Ing. Iveta Beslerová
03.03.2021020321Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.videoseminár Ing. Terézia Urbanová
02.03.2021020321Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2021.WEBINÁR Ing. Terézia Urbanová
24.02.2021260121Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *videoseminár*videoseminár Mgr. Vladimír Pirošík
23.02.2021260121Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov (GDPR) a Infozákonom *online webinár*online WEBINÁR Mgr. Vladimír Pirošík
18.02.2021180221Tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach obcí a miestWEBINÁR JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
17.02.2021160221 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021.videoseminár Ing. Terézia Urbanová
16.02.2021160221Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre OBCE v roku 2021WEBINÁR Ing. Terézia Urbanová
13.02.2021120221Daňové priznanie právnických osôb v samospráve  za rok 2020 videoseminár Ing. Mária Brániková, CA
12.02.2021110221Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SRvideoseminár JUDr. Marek Dlapa
12.02.2021120221Daňové priznanie právnických osôb v samospráve  za rok 2020 WEBINÁR Ing. Mária Brániková, CA
11.02.2021110221Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva SRWEBINÁR JUDr. Marek Dlapa
04.02.2021190121eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce , s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *videoseminár*videoseminár Ing. Erika Kusyová
03.02.2021190121eGovernment v praxi obce - prehľad základných povinnosti obce s dôrazom na vydávanie rozhodnutí elektronicky  *online webinár*WEBINÁR Ing. Erika Kusyová
29.01.2021280121Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021* *videoseminár*videoseminár Ing. Valéria Jarinkovičová
28.01.2021280121Daň z príjmov fyzickej osoby (najmä) zo závislej činnosti za rok 2020 *ročné zúčtovanie a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021* *online webinár*online WEBINÁR Ing. Valéria Jarinkovičová
Pozvánky