Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
21.06.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1 Ing. Erika Kusyová
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, JUDr. Vladimír Pirošík, PhDr. Dušan Gallo
17.06.2019Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue Ing. Terézia Urbanová, PhDr. Dušan Gallo
14.06.2019Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2019Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Pavol Kukučka
13.06.2019OSVEDČOVANIE LISTÍN a PODPISOV na listinách okresnými úradmi a obcamiKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Maroš Bučko
12.06.2019Akreditovaný kurz: Základy kontroly v územnej samospráve - 4. časť kurzuKošice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Ing. Oxana Hospodárová
07.06.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1 Ing. Erika Kusyová
05.06.2019Pracovné stretnutie obecných a školských kronikárovHotel Trigan, Štrbské Pleso Mgr. Agáta Krupová , PhDr. Marek Ďurčo, PhD.
05.06.2019Pracovné stretnutie tvorcov obecných, miestnych, mestských a regionálnych novínŠtrbské Pleso, Hotel Trigan PhDr. Katarína Čižmáriková , PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
31.05.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre obce a školy*Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1 Ing. Erika Kusyová
28.05.2019NOVÝ zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovKošice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
15.05.2019Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v samospráveHorný Smokovec, Grandhotel BellevueDoc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
10.05.2019Školská samospráva - ustanovenie, činnosť, kompetencie - výberové konanie na riaditeľa školyPrešov, Odborový dom kultúry, Námestie mieru 1 Mgr. Mária Stanislavová
10.05.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy a obce*Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1 Ing. Erika Kusyová
02.05.2019TRHOVÉ MIESTA v obciach * úlohy obcí pri zriaďovaní, prevádzke a určovaní podmienok predaja výrobkov*Košice, SBD II., Bardejovská 3JUDr. Bohuslav HARVIĽÁK
26.04.2019Elektronická schránka v praxi *praktický kurz na PC pre školy*Košice, Park Komenského 6, Katedra FEI, TUKE, učebňa PC 1 Ing. Erika Kusyová
25.04.2019Najčastejšie chyby samospráv pri plnení informačných zákonných povinnostíKošice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Vladimír Pirošík
16.04.2019Verejné obstarávanie po zmenách platných od 01.01.2019, skúsenosti, riešenia, postupy, formuláre.Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Dušan Mihok
12.04.2019Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE *organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
11.04.2019Základy finančného riadenia obce *pre starostov, poslancov, kontrolórov, zamestnancov obce*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 3 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
08.04.2019Pracovné stretnutie pre stavebné úrady - 2 dniHorný Smokovec, Grandhotel Bellevue JUDr. Helena Spišiaková, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Ing. Michal Kán
02.04.2019Pracovné stretnutie pre starostov východného SlovenskaHorný Smokovec, hotel Bellevue doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., JUDr. Lýdia Budziňáková, JUDr. Jana Dráčová , Ing. Radovan Rogos
27.03.2019Pracovné stretnutie riaditeľov škôlPodbanské, hotel Permon doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová , prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD., PhD., doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD.,
27.03.2019GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxiPodbanské, Grandhotel PermonJUDr. Pavel Nechala, PhD.
20.03.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou a VÚC v roku 2018.Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
15.03.2019Právne základy obce nielen pre novozvolených - II.Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.03.2019Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy *povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školy SR*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Erika Kusyová
12.03.2019Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov  *pracovné stretnutie pre majiteľov a správcov*Štrbské Pleso, hotel Trigan JUDr. Lýdia Budziňáková, RNDr. Marián Burda
05.03.2019Správa registratúry pre obce *nielen pre novozačínajúcich*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Ľubica Kováčová
27.02.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
26.02.2019Právne základy obce nielen pre novozvolených - I.Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
25.02.2019Správa registratúry pre školyKošice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Ľubica Kováčová
23.02.2019OBECNÁ SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovaniaZákladná škola Čaňa Ing. Oxana Hospodárová
15.02.2019Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2018 a výkon finančnej kontroly v praxiKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
07.02.2019Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A Ing. Peter Gallovič
05.02.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Mária Stahovcová
29.01.2019ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKYKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Erika Kusyová
24.01.2019Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová
18.01.2019Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Brániková, CA
Pozvánky