Archív pozvánok - 2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Dátum Názov Miesto Lektori Pozvánka
15.03.2019Právne základy obce nielen pre novozvolených - II.Košice, SBD II., Bardejovská 3 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
14.03.2019Novinky a povinnosti v elektronickej schránke školy *povinnosti školy v zmysle usmernenia Ministerstva školy SR*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Erika Kusyová
12.03.2019Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov  *pracovné stretnutie pre majiteľov a správcov*Štrbské Pleso, hotel Trigan JUDr. Lýdia Budziňáková, RNDr. Marián Burda
05.03.2019Správa registratúry pre obce *nielen pre novozačínajúcich*Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Ľubica Kováčová
27.02.2019Novela Postupov účtovania platná od 1.1.2019. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019. Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019.Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Malá zasadačka Ing. Terézia Urbanová
26.02.2019Právne základy obce nielen pre novozvolených - I.Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
25.02.2019Správa registratúry pre školyKošice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Ľubica Kováčová
23.02.2019OBECNÁ SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovaniaZákladná škola Čaňa Ing. Oxana Hospodárová
15.02.2019Novela zákona o finančnej kontrole od 1.1.2018 a výkon finančnej kontroly v praxiKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Oxana Hospodárová
07.02.2019Obec a odpady *povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. platné od 1.1.2019*Košice, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta Pod Hradovou, 13/A Ing. Peter Gallovič
05.02.2019Vysporiadanie dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 JUDr. Mária Stahovcová
29.01.2019ELEKTRONICKÁ SCHRÁNKA OBCE - NOVINKYKošice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Erika Kusyová
24.01.2019Novela Z. č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.1.2019Košice, SBD II., Bardejovská 3 Mgr. Katarína Tamášová
18.01.2019Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018Košice, SBD II., Bardejovská 3 Ing. Mária Brániková, CA
Pozvánky