Spoločné podujatia

  • Pracovné stretnutie starostov východného Slovenska
  • Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
  • Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky obcí, miest, MČ Košíc a nimi zriadených RO a PO
  • Pracovné stretnutie pre stavebné úrady -2 dni
  • Pracovné stretnutie pre stavebné úrady -3 dni
Košice Michalovce Prešov
RVC mapa
Stránku vytvoril Michal Biroš | Copyright © 2008